Stikstof?! Kijk uit voor uw rijbewijs!

Onlangs presenteerde het kabinet haar plannen tegen de stikstofcrisis die in Nederland speelt. Het verlagen van de snelheidslimiet per 16 maart, en op sommige snelwegen al op 13 maart (!), is een van de maatregelen die de regeringspartijen nemen om het overschot aan stikstof in de natuur te bestrijden.

Het verlagen van de maximumsnelheid heeft dus een positief effect op het milieu, maar het raakt ook de automobilist. Naast het feit dat langzaam rijden door velen als vervelend wordt ervaren en langzamer rijden tijdverlies betekent, dienen automobilisten ook enige tijd te wennen aan de nieuwe snelheidsregels. Gedragsdeskundigen verwachten dat uiteindelijk iedereen het nut ervan zal inzien, maar gewenning duurt enige tijd, want, ach, niets menselijks is de automobilist vreemd. Dat menselijke gedrag zorgt ervoor dat menig bestuurder net iets harder rijdt dan officieel is toegestaan. Excuses genoeg: ‘Mijn snelheidsmeter geeft een lager aantal kilometers aan dan mijn werkelijke snelheid.’ ‘Ik rijd alleen harder waar het kan.’ ‘Ik moet wel harder rijden om de in de files verloren tijd in te halen.’ Bovendien hebben we Flitsmeister om te waarschuwen voor snelheidscontroles.

Goed op je snelheid letten!

Het wennen aan de snelheidslimiet zal de politie er echter niet van weerhouden snelheidscontroles uit te voeren. Automobilisten moeten dus goed opletten! Waar eerst een snelheid van 180 km/u – zonder correctie – moest worden gehaald voor het invorderen van een rijbewijs, is dat nu al bij een snelheid van 150 km/u het geval!

Als een rijbewijs is ingevorderd, komt het in enkele gevallen voor dat de officier van justitie beslist dat het binnen 10 dagen teruggegeven moet worden. In de meeste gevallen betekent een ingevorderd rijbewijs echter dat dit voor langere tijd zal worden ingehouden. In dat geval is het verstandig om ons te benaderen.

Wij kunnen u helpen bij het snel terugkrijgen van uw rijbewijs en geven u een eerlijke inschatting van uw kansen. Met onze ervaring met rijbewijszaken, uitgebreide en doeltreffende klaagschriften en snelle werkwijze, staan wij u bij!