0165 743 743

Bel ons voor meer informatie

 

Proces, dagvaarding, voorbereiding

Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten Roosendaal > Proces, dagvaarding, voorbereiding

Een strafrechtelijke procedure begint vaak met een dagvaarding. Daarin staat te lezen waar je van verdacht wordt en waar en wanneer er een zitting plaatsvindt. Met deze dagvaarding kan een advocaat bij het Openbaar Ministerie de stukken van de zaak opvragen. Dat is de eerste stap om de verdediging voor te bereiden. Het is daarom enorm belangrijk om bij een strafzaak zo snel mogelijk contact op te nemen met een strafrechtadvocaat.

Komt het altijd tot een proces?

In het strafrecht komt het regelmatig tot een proces. Maar lang niet altijd. Een deel van het werk van een strafrechtadvocaat bestaat juist uit onderhandelen met Justitie. Op die manier is vaak te voorkomen dat je in het openbaar voor de (straf)rechter moet verschijnen. Door te onderhandelen kan er een schikking worden afgesproken óf wordt de zaak geseponeerd. Dat wil zeggen dat er geen proces komt.

Kosten van rechtsbijstand

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand. Dat is vastgelegd in de Nederlandse wet. Als je de kosten niet kunt betalen, is er de Raad voor Rechtsbijstand. Zij betalen zo nodig het honorarium van een advocaat, voor wie dat zelf niet kan. Deze vorm van rechtsbijstand wordt in de volksmond ook wel ‘pro deo’ genoemd. Op die manier is er altijd rechtsbijstand beschikbaar voor iedereen die met het strafrecht te maken krijgt. De strafrechtadvocaten van Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten zetten zich ook in voor pro deo zaken.

Ik kan geen advocaat betalen… wat nu?

Wie zelf niet genoeg financiële armslag heeft om een advocaat te betalen, kan contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand om een zogenoemde ‘toevoeging’ aan te vragen. De Raad bekijkt je financiële situatie van de afgelopen twee jaar. Als de toevoeging wordt verstrekt, betaalt de Raad het honorarium van de advocaat. Afhankelijk van je inkomen betaal je dan nog een eigen bijdrage.

 

Meer informatie over de toevoeging is te vinden op www.rvr.org.

Is een ‘pro deo’-advocaat minder goed?

Het is een veelvoorkomend misverstand dat ‘pro deo’-advocaten minder goed zouden zijn dan andere advocaten. Dat is niet het geval. Bijna alle advocaten die pro deo-zaken behandelen, hebben daarnaast ook gewoon betalende klanten. Voor een pro-deo zaak spant een advocaat zich even goed in als voor elke andere zaak. Sterker nog: iedere advocaat is zelfs verplicht om je te wijzen op de mogelijkheid om gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen, als je daarvoor in aanmerking komt.

 

Het belangrijkste is dat je kiest voor een gespecialiseerde advocaat: een strafrechtadvocaat dus, die alle ins en outs van dit specifieke rechtsterrein kent. Voor de strafrechtadvocaten van Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten maakt het geen verschil of je procedeert op basis van een ‘toevoeging’ of niet. In principe nemen onze advocaten elke zaak in behandeling, behalve natuurlijk in het uitzonderlijke geval dat één van onze eigen advocaten zelf bij de zaak betrokken is.