0165 743 743

Bel ons voor meer informatie

 

Kosten van rechtsbijstand

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand. Dat is vastgelegd in de Nederlandse wet. Als je de kosten niet kunt betalen, is er de Raad voor Rechtsbijstand. Zij betalen zo nodig het honorarium van een advocaat, voor wie dat zelf niet kan. Deze vorm van rechtsbijstand wordt in de volksmond ook wel ‘pro deo’ genoemd. Op die manier is er altijd rechtsbijstand beschikbaar voor iedereen die met het strafrecht te maken krijgt. De strafrechtadvocaten van Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten zetten zich ook in voor pro deo zaken.

Ik kan geen advocaat betalen… wat nu?

Wie zelf niet genoeg financiële armslag heeft om een advocaat te betalen, kan contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand om een zogenoemde ‘toevoeging’ aan te vragen. De Raad bekijkt je financiële situatie van de afgelopen twee jaar. Als de toevoeging wordt verstrekt, betaalt de Raad het honorarium van de advocaat. Afhankelijk van je inkomen betaal je dan nog een eigen bijdrage.

Meer informatie over de toevoeging is te vinden op www.rvr.org.

Is een ‘pro deo’-advocaat minder goed?

Het is een veelvoorkomend misverstand dat ‘pro deo’-advocaten minder goed zouden zijn dan andere advocaten. Dat is niet het geval. Bijna alle advocaten die pro deo-zaken behandelen, hebben daarnaast ook gewoon betalende klanten. Voor een pro-deo zaak spant een advocaat zich even goed in als voor elke andere zaak. Sterker nog: iedere advocaat is zelfs verplicht om je te wijzen op de mogelijkheid om gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen, als je daarvoor in aanmerking komt.

Het belangrijkste is dat je kiest voor een gespecialiseerde advocaat: een strafrechtadvocaat dus, die alle ins en outs van dit specifieke rechtsterrein kent. Voor de strafrechtadvocaten van Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten maakt het geen verschil of je procedeert op basis van een ‘toevoeging’ of niet. In principe nemen onze advocaten elke zaak in behandeling, behalve natuurlijk in het uitzonderlijke geval dat één van onze eigen advocaten zelf bij de zaak betrokken is.

Minderjarige?

In strafzaken kunnen minderjarigen altijd gratis worden bijgestaan, zonder betaling van een eigen bijdrage. Vaak wordt door de rechtbank een advocaat toegewezen. Het staat je vrij om desondanks een andere (eigen) advocaat te kiezen. Kies altijd voor een gespecialiseerde advocaat in het jeugdstrafrecht. De belangen zijn namelijk erg groot, ook voor het toekomstperspectief. Denk bijvoorbeeld aan een strafblad, zie hiervoor ook (link). Zodra jij of jouw kind een oproep heeft ontvangen, bel dan direct met ons kantoor.

Straf en strafblad?