Straf en
strafblad

Een geldboete, hechtenis of een taakstraf. Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk: er zijn allerlei uitspraken mogelijk in het strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht staan misdrijven en overtredingen beschreven, met daarbij de maximale straffen. Maximaal, want een rechtbank maakt in elke afzonderlijke zaak een zorgvuldige afweging.

Strafblad

Een strafblad bestaat eigenlijk niet. Wat wel bestaat, is de justitiële documentatie. Hierop staan alle misdrijven – en noemenswaardige overtredingen – die een persoon zijn hele leven heeft begaan. De vraag is echter of je daardoor nog een Verklaring Omtrent het Gedrag, een ‘VOG’, kan krijgen. Als dat niet lukt, dan wordt dat in de volksmond het hebben van een strafblad genoemd.

Let op: ook een door het Openbaar Ministerie opgelegde straf komt in de justitiële documentatie te staan. Laat je daarom ook bij een oproep voor een gesprek met de officier van justitie bijstaan door één van onze specialisten.

Veel gestelde vragen over hennep

Hoe hoog wordt de straf?

Niemand weet van tevoren exact wat de strafmaat zal zijn. Dat hangt sterk af van de omstandigheden. Natuurlijk gebruiken zowel de rechter als de aanklager van het Openbaar Ministerie richtlijnen. In veel gevallen wijken zij daar echter van af. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten kunnen wel een inschatting maken van de straf die een rechter naar verwachting zal opleggen. Dat doen we door naar de unieke situatie van een zaak te kijken en die te vergelijken met uitspraken in soortgelijke zaken uit het verleden.

Ook komt het voor dat onze strafrechtadvocaten vinden dat er helemaal geen straf moet worden opgelegd. Dat er vrijspraak moet volgen. Dan proberen we dit ultieme resultaat te behalen door het verzoek om vrijspraak gemotiveerd aan de rechter voor te leggen.

Een werkgever vraagt om een VOG. Krijg ik die als ooit veroordeeld ben?

Het komt vaak voor dat een werkgever vraagt om een VOG. Een VOG moet je zelf bij jouw gemeente aanvragen. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag gaat dan graven in jouw justitiële documentatie. Ze kijken naar de aard van het delict waarvoor je bent veroordeeld en of dit delict een goede uitoefening van je functie in gevaar brengt. Ook wordt gekeken naar het verband tussen het strafbare feit en de functie. Zo zal het voor een taxichauffeur moeilijker zijn om een VOG te krijgen als hij is veroordeeld voor rijden onder invloed, dan voor een bloemist.

Voor een VOG wordt in de regel 4 jaar teruggekeken in de justitiële documentatie. Ook wordt er belang gehecht aan het type straf dat is opgelegd. Jouw persoonlijke belangen spelen ook mee. Onze strafrechtspecialisten zetten zich in om jouw belang zo groot mogelijk te maken en het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag te overtuigen je een VOG te geven.

Hoe ver kan er worden gekeken in mijn ‘strafblad’?

Afhankelijk van het soort functie dat wordt uitgeoefend, wordt er meestal tot 4 jaar teruggekeken in jouw justitiële documentatie. In sommige uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld als de functie hogere integriteitseisen heeft – kan er tot 10 jaar worden teruggekeken. Voor een lidmaatschap voor een schietvereniging wordt 8 jaar teruggekeken. Overigens kan bij een veroordeling voor een zedenmisdrijf onbeperkt worden teruggekeken. Onze specialisten kunnen jou uitleggen hoe ver in jouw geval wordt teruggekeken.

Maakt het uit welk type straf ik heb gehad?

Bij het afgeven van een VOG wordt inderdaad ook gekeken naar de opgelegde straf. Als je een geldboete hebt gehad, dan geeft dat meestal aan dat het strafbare feit niet bijzonder zwaar was. Onze specialisten hebben het dan ook meer dan eens voor elkaar gekregen een VOG te ontvangen voor een klant omdat de opgelegde straf aantoonde dat het slechts om een licht vergrijp ging. Bij een werkstraf of een gevangenisstraf is het een grotere uitdaging om een VOG te verkrijgen.

Heeft het invloed op het strafproces?

Ook strafrechters zijn gevoelig voor het betoog omtrent de VOG. Het heeft namelijk geen nut om jou nog extra te straffen door ook je perspectief op de arbeidsmarkt te verpesten.

Wil je meer informatie
over rechtsbijstand?

Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten helpt je graag verder