Ondernemingsstrafrecht
en milieustrafrecht

Niet alleen personen, maar ook rechtspersonen ontvangen de nodige aandacht van Justitie. Er zijn tal van bijzondere wetten waar een onderneming zich aan moet houden. Van geurregulatie tot opslagvereisten, eigenlijk wordt alles wettelijk bepaald. Een overtreding van de wetgeving zorgt al snel voor een bezoek van de opsporingsinstanties. Hiervoor zijn zelfs bijzondere opsporingsinstanties in het leven geroepen, zoals de Milieurecherche of de FIOD. Het Functioneel Parket stelt een verdenking samen. Veel ondernemers verwelkomen de opsporingsdiensten, terwijl dat achteraf niet verstandig is. Een beetje terughoudendheid is geen schande, ook als er niets misdaan is.

Strafrechten

Vaak willen de opsporingsdiensten zo veel mogelijk informatie veiligstellen. Dit betekent een bedrijfsbezoek waarbij de gehele onderneming even wordt lamgeslagen. Er worden kopieën gemaakt van alle computerbestanden en de boekhouding wordt in beslag genomen. Ondertussen worden werknemers en de directie verhoord. De feitelijk leidinggevende krijgt vaak nog bijzondere aandacht. Soms wordt die persoon zelf vervolgd voor het handelen van de rechtspersoon en haar werknemers.

Zodra er een opsporingsinstantie bij de onderneming op de stoep staat, is het verstandig om direct een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Die kan beginnen met het opstellen van een processtrategie en de bevoegdheden van de opsporingsinstanties in het gareel houden.

Veel gestelde vragen over hennep

Wat vertel ik de opsporingsdiensten?

Vaak opperen de opsporingsinstanties dat ze eerder weg zijn bij een coöperatieve houding. Dat is allemaal leuk en aardig, maar kan funest zijn voor de verdedigingsstrategie. Inventariseer eerst de kwestie met een gespecialiseerde advocaat. Vaak worden bepaalde personen ook als verdachten aangemerkt. Deze krijgen daarmee bepaalde rechten, waaronder zwijgrecht. Maak van dit recht gebruik en overleg met een specialist. Samen kan worden besloten wat het meest verstandig is om te doen: praten of zwijgen. In het begin is dat vaak zwijgen. Verklaren kan altijd nog.

Wat vertel ik mijn werknemers?

Dat enige terughoudendheid richting de opsporingsinstanties troef is. Ook werknemers kunnen als verdachte worden aangemerkt. Ook voor hen geldt: zwijgen is goud!

Hoe voorkom ik publieke aandacht?

Onze specialisten hebben vaak weten te voorkomen dat ondernemingen en hun strafzaak in de media zijn verschenen. Voor de pers is het vaak erg interessant als Justitie denkt dat een onderneming buiten het boekje is gegaan. Vaak kan in goed overleg met de officier van justitie veel ellende worden voorkomen, door te benadrukken dat niemand gebaat is bij publiciteit.

Wat zijn de straffen?

Voor een onderneming is er een palet aan mogelijk op te leggen straffen. Van een geldboete tot het sluiten van de onderneming. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen een inschatting maken van wat u te wachten staat. Het komt vaak voor dat de onderneming al genoeg ellende heeft gehad en dat daarom een schuldigverklaring zonder strafoplegging te bepleiten is. Ook valt regelmatig een vrijspraak te behalen!

Ik heb een ontnemingsvordering ontvangen, wat nu?

Als Justitie denkt dat er geld is verdiend – dus ook bespaard – met een strafbaar feit, dan kan Justitie dit voordeel proberen af te pakken. Dit heet een ontnemingsvordering. Ook tegen de ontnemingsvordering kan goed verweer worden gevoerd. Justitie maakt geregeld berekeningen die kant noch wal raken. Goede rechtsbijstand is essentieel om te voorkomen dat onnodig of teveel wordt betaald.

Wil je meer informatie
over rechtsbijstand?

Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten helpt je graag verder