Mijn auto is in beslag genomen, wat nu?

Op het moment dat politie of justitie uw auto in beslag neemt, heeft dit vaak een grote impact. Zo kan het lastig zijn om op werk te komen, of wordt simpelweg het doen van boodschappen onmogelijk gemaakt. Reden genoeg om de auto snel terug te willen, maar hoe?

Snel handelen!

Indien uw auto in beslag is genomen, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk uw auto terugkrijgen. Het is daarom van belang om meteen te handelen. In de eerste plaats om uw auto snel terug te krijgen, in de tweede plaats ook om ervoor te zorgen dat uw auto niet wordt verkocht of vernietigd. Raadpleeg daarom zo snel mogelijk een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten, zodat wij u kunnen bijstaan in deze procedure.

 

De inbeslagneming

In bepaalde gevallen is de politie, justitie of een andere opsporingsinstantie bevoegd om uw auto (en overigens ook andere goederen) in beslag te nemen. De reden voor het beslag kan verschillend zijn. Zo kan kan het zijn dat er nader onderzoek moet worden verricht aan de auto, of wordt de auto in beslag genomen als een zekerheidsstelling omdat justitie ervan uitgaat dat u een bijvoorbeeld een boete opgelegd zal krijgen. Op die manier kan de boete worden verrekend met de opbrengst van de verkochte auto (of andere goederen).

Het Openbaar Ministerie besluit wat er met het inbeslaggenomen goed wordt gedaan. Zij kunnen besluiten om het terug te geven, maar kunnen ook besluiten om het in bewaring te houden of zelfs te vervreemden. Daarom is het van belang om snel actie te ondernemen, al is het maar om veilig te stellen dat het goed niet wordt vervreemd.

Beklag over de inbeslagneming

Zoals gezegd is het van belang om snel actie te ondernemen. Dit houdt concreet in dat er een klaagschrift moet worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank zal uiteindelijk oordelen of u uw auto terug krijgt. In deze procedure is het verstandig om u te late bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die namens u het woord kan voeren. Tijdens de procedure mag de Officier van Justitie ook zijn standpunt bepleiten.

Het klaagschrift heeft echter geen schorsende werking. Dit houdt in dat u uw auto -gedurende de klaagschriftprocedure- nog niet terugkrijgt.

In sommige gevallen is het niet nodig om een klaagschriftprocedure te starten, omdat in overleg met het Openbaar Ministerie kan worden besloten dat u de auto terugkrijgt. Ook bij dat voortraject kunnen wij u bijstaan.

LET OP!
Ook als uw voertuig in beslag is genomen, blijft u de eigenaar van het voertuig en moet u de autoverzekering en mrb-belasting betalen. Deze verplichtingen komen pas te vervallen indien uw kenteken bij het RDW tijdelijk wordt geschorst. Bovendien kunnen er opslag- of bewaringskosten bij u in rekening worden gebracht.

 

Is uw auto in beslag genomen en wilt u een klaagschriftprocedure starten? Neem dan contact met ons op!

Kosten van de procedure

Onze advocaten helpen graag zo veel mogelijk mensen bij het het beklag tegen de inbeslagname van goederen, ook minder vermogenden. Wij werken in dit soort gevallen ook op ‘pro deo’ basis. Dit houdt in dat de advocaatkosten -afhankelijk van uw inkomen- door de overheid worden betaald.

Heeft u een omzettingsbrief ontvangen? Neem dan via hier zo snel mogelijk contact met ons op!