Dagvaarding of oproep ontvangen?

Als je een dagvaarding ontvangt, betekent dit dat je voor de rechter moet verschijnen. In dat geval denkt Justitie dat jij een strafbaar feit hebt begaan en vindt dat de rechter daar een straf voor moet opleggen. Bij de rechter heb jij de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en wordt de vraag opgeworpen of er voldoende bewijs aanwezig is. Neem altijd contact op met een gespecialiseerde advocaat zodra je een dagvaarding hebt ontvangen.

Wij kunnen jouw procesdossier opvragen. Hierin staat al het onderzoek dat de politie heeft verricht, bijvoorbeeld het horen van getuigen. Wij bestuderen het dossier en analyseren waar de kansen op een vrijspraak liggen. Het kan zijn dat een getuige niet is gehoord of bij de politie heeft gelogen. In dat geval kunnen wij nader onderzoek laten verrichten. Veel mensen gaan zonder advocaat naar de zitting toe. Dit kan een onnodige veroordeling tot gevolg hebben. Neem dus op tijd contact op met een van onze strafrechtspecialisten en voorkom die onnodige veroordeling of te hoge straf.

Het kan ook zijn dat je een uitnodiging van de officier van justitie hebt ontvangen om op gesprek te komen. Dit noemen we een ‘officierszitting’, een ‘TOM-zitting’ of een zitting waarbij een strafbeschikking wordt uitgevaardigd. Ook in dit geval kan jij je laten bijstaan door een van onze strafrechtadvocaten. Dit is slim om te doen, omdat ook bij een officierszitting een straf kan worden opgelegd, met alle nadelige gevolgen van dien.