Laten we voorop stellen dat we met dit bericht niemand willen aanmoedigen om met alcohol op aan het verkeer deel te nemen, zeker niet als het gaat om gemotoriseerde voertuigen. Alcohol in het verkeer kan namelijk leiden tot levensgevaarlijke en zelfs dodelijke situaties. Echter is het wel goed om te weten welke rechten je hebt als je wordt staande gehouden of zelfs wordt aangehouden.

Rijden onder invloed

Van rijden onder invloed is sprake als een bestuurder deelneemt aan het verkeer, onder invloed van een stof die de rijvaardigheid kan verminderen. Dat kan alcohol zijn, maar kunnen ook bepaalde geneesmiddelen of drugs zijn. In veruit de meeste gevallen zullen er in dat geval twee verschillende procedures gaan lopen: een strafzaak (via het Openbaar Ministerie) en een bestuurszaak (via het CBR). Wij kunnen u in beide procedures bijstaan.

De CBR-Procedure

Maatregelen
Het CBR kan -afhankelijk van de geconstateerde hoeveelheid stoffen- de volgende maatregelen opleggen:
– Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
– Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
– Onderzoek naar de Rijgeschiktheid (alcohol en drugs)

In de onderstaande tabel kun je zien welke maatregel het CBR kan opleggen voor zowel de beginnende bestuurder als voor de normale:

 Ademalcoholgehalte
of
Bloedgehalte
Straf / maatregel bij beginnend bestuurder Straf / maatregel bij normaal bestuurder
220 – 350 µg/l

0,5 – 0,8 ‰

LEMA  ****
350 – 435 µg/l

0,8 – 1,0 ‰

EMA  LEMA
435 – 570 µg/l

1,0 – 1,3 ‰

 EMA  EMA
570 – 785 µg/l

1,3 – 1,8 ‰

Onderzoek naar de Rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs  EMA
> 785 µg/l

> 1,8 ‰

Onderzoek naar de Rijgeschiktheid schorsing geldigheid rijbewijs Onderzoek naar de Rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs

 

Bezwaar tegen de opgelegde maatregel
Tegen de beslissing van het CBR kun je binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Het is verstandig om bij deze procedure te worden bijgestaan door een van onze gespecialiseerde advocaten. Zij kunnen onderzoeken of er gronden bestaan om in bezwaar te gaan. Heb je een beslissing van het CBR ontvangen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

De Strafzaak

Openbaar Ministerie
Zoals gezegd kan het Openbaar Ministerie besluiten om u te vervolgen voor het rijden onder invloed (dat is namelijk strafbaar gesteld in artikel 8 WWV 1994). Om te bepalen of u te veel heeft gedronken (of drugs heeft gebruikt) zal dit moeten worden vastgesteld door de politie. Vanaf een alcoholgehalte van 220 microgram uitgeademde liter lucht (de welbekende µg/l) is de normale bestuurder (meer dan 5 jaar rijbewijs) strafbaar. Voor de beginnende bestuurder (korter dan 5 jaar rijbewijs) is dit gehalte gesteld op 88 µg/l.

Straffen
De op te leggen straf hangt af van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid alcohol of drugs die is gebruikt; ff je beginnende bestuurder bent en of je eerder bent gestraft voor rijden onder invloed. Dit alles kan leiden tot oplegging van een of meer van de volgende straffen:
– Invordering van het rijbewijs
– Geldboete
– Taakstraf
– Maatregel van CBR
– Ontzegging van de rijbevoegdheid

Rijbewijs kwijt, en nu?
Normale bestuurders kunnen bij een ademalcoholgehalte van 570 µg/l of meer het risico lopen om het rijbewijs kwijt te raken. Beginnende bestuurders lopen dit risico vanaf 350 µg/l. De officier van Justitie beslist dan binnen 10 dagen wat er met het rijbewijs zal gebeuren. De Officier van Justitie kan besluiten om het rijbewijs voor een langere periode in te houden. Indien je je rijbewijs dringend nodig hebt, kunnen wij een klaagschrift indienen bij de rechtbank om het rijbewijs terug te krijgen. Deze procedure loopt -zoals gezegd- naast die van het CBR. Is je rijbewijs ingenomen en wil je dat wij een klaagschrift voor je indienen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het voeren van dergelijke procedures en hebben al vele rijbewijzen teruggekregen.

Hoeveel glazen zijn dat dan?

Zoals gezegd ben je als ervaren bestuurder strafbaar als je meer dan 220 µg/l blaast en is dit voor een beginnende bestuurder 88 µg/l. Die getallen zeggen natuurlijk niet hoeveel glazen drank dat zijn, terwijl jij wil weten hoeveel drankjes je kunt drinken op het dat ene leuke feestje, zonder in de problemen te komen. Zoals aan het begin al is gezegd is het überhaupt niet verstandig en bovendien af te raden om met alcohol op achter het stuur te kruipen. Voor mannen geldt gemiddeld dat twee glazen alcohol binnen een uur nog binnen de 220 µg/l valt. Vrouwen komen aan de 22 µg/l bij anderhalve glas alcohol binnen een uur. Uiteraard kun je niet zonder meer blind vertrouwen op deze gemiddeldes en raden wij het nogmaals af om met alcohol op achter het stuur te kruipen. Afhankelijk van o.a. je lengte, gewicht en of je wel of niet hebt gegeten, kan het µg/l gehalte bovendien hoger of lager zijn.