mr. A.M.J. (Tommie) Joris

Strafrechtadvocaat

Mail mij: joris@abstrafrecht.nl Bel mij: 06 50 83 23 95

Tommie Joris is afgestudeerd aan Tilburg University alwaar hij gedurende zijn master Rechtsgeleerdheid zich bezig hield met een afstudeeronderzoek naar hoe de strafrechter, in het nieuwe Wetboek van Strafvordering, om dient te gaan met vormverzuimen in het strafrechtelijk vooronderzoek.

Het was voor mij een lange weg, ik ben – zoals ze dat noemen – een stapelaar. Dit wil zeggen dat ik vanaf de mavo, het vmbo en het hbo uiteindelijk ben afgestudeerd aan de universiteit. Deze weg heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben en gaandeweg ben ik erachter gekomen wat ik het liefste doe: mensen helpen in het strafrecht.

Bij A & B Strafrecht Advocaten staan we voor het allerbeste advies, mensen zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben we ook bewust voor een specialistisch kantoor gekozen. Ik kan mijn ei er helemaal in kwijt. Je staat mensen met raad en daad bij, juist op de moeilijkste momenten. Je moet de strijd aangaan, boksen tegen heilige huisjes soms. Dat gevecht win ik graag. De drang om de allerbeste in mijn vak te zijn, dat drijft me.

De cliënt bepaalt wát we willen bereiken, ik bepaal hoe. En daarbij graaf ik net zo diep en knok ik net zo hard als nodig is.

Al vroeg in mijn studie kreeg ik de kans om werkzaamheden te verrichten bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Zodoende ben ik bijna zes jaar werkzaam geweest binnen de rechtspraak, waar ik uiteindelijk als (zittings-)griffier kennis heb gemaakt met het ingrijpende karakter van het strafrecht. In de jaren bij de rechtbank heb ik op het kabinet van de rechter-commissaris meegewerkt aan onderzoeken van groot tot klein en daarnaast heb ik als juridisch medewerker meegewerkt aan ruim 800 politierechter-zaken.

Het strafrecht klinkt voor buitenstaanders vaak spannend en meeslepend, maar men vergeet vaak wat voor invloed de dwangmiddelen van justitie kunnen hebben. In zo’n situatie is het van groot belang dat je goed wordt bijgestaan, door iemand die weet wat hij wel maar zeker ook niet moet doen, iemand die bereikbaar is en iemand voor je door het vuur gaat.

Tommie is auteur van het boek “Bewijsuitsluiting in het nieuwe Wetboek van Strafvordering“. In dit boek wordt ingegaan op de ontwikkeling van bewijsuitsluiting als gevolg van vormverzuimen in het strafrechtelijk vooronderzoek. Daarnaast wordt beschreven waarom de wetgever een nieuw criterium introduceert voor het uitsluiten van bewijs, en in hoeverre dat materieel gezien afwijkt van de oude (huidige) situatie. Tot slot komt aan de orde de vraag in hoeverre het nieuwe Wetboek van Strafvordering een ander juridisch kader biedt bij bewijsuitsluiting bij vormverzuimen, en of dit consequenties zal hebben in de strafrechtpraktijk.