De in Roosendaal geboren getogen Tom Roggenkamp  is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam alwaar hij gedurende zijn master Strafrecht onderzoek heeft gedaan naar het recht van de verdediging om belastende getuigen te horen.

Voordat ik in Amsterdam Strafrecht ben gaan studeren, heb ik aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam Fiscaal Recht gestudeerd. Het strafrecht heeft altijd mijn interesse gehad, dat is de reden dat ik tijdens mijn fiscale studie onderzoek heb gedaan naar de strafbaarstelling van de verschillende vormen van witwassen.

Tijdens mijn studie ben ik erachter gekomen dat het van groot belang is om kritische vraagtekens te zetten bij het overheidsoptreden. Zowel in het belastingrecht als in het strafrecht worden burgers immers onderworpen aan (soms zeer ingrijpend) overheidsoptreden.  De strafrechtadvocatuur is bij uitstek de plek om deze kritische vraagtekens te zetten bij het strafrechtelijke overheidsoptreden en op die manier burgers zo goed mogelijk te helpen!

De burger zo goed mogelijk helpen, sluit aan bij de visie van Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten. Dat is de reden dat ik voor dit Roosendaalse specialistische advocatenkantoor heb gekozen.

Het maakt me niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Als je een probleem hebt, dan help ik je. Daarbij ga ik zo ver als dat nodig is.