Kim Demandt is advocate en heeft met Demandt Advocatuur een samenwerkingsverband met AB Strafrechtadvocaten.  Zij is gespecialiseerd in fiscale boete- en strafzaken en het financieel-economisch strafrecht en publiceert regelmatig in vakbladen. Sinds kort is ze werkzaam bij de Tilburg University als docent.

Kiezen voor bijstandverlening
Gedreven, betrokken, ambitieus en gespecialiseerd. Dat is waar ik voor sta. Gedreven om jou steeds zo goed mogelijk bij te kunnen staan. Het is duidelijk hoe ingrijpend een belastingcontrole of strafrechtelijke verdenking voor jou kan zijn. Door een betrokken manier van bijstandverlening, kun je rekenen op bijstand gedurende het gehele proces.

Demandt Advocatuur staat voor het leveren van kwaliteit, dit past goed bij de visie van AB Strafrechtadvocaten. Tevens ben ik ben lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van jonge Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Advocaat-Belastingkundigen.

Over mij
Ik rondde de opleidingen Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid, specialisatie Strafrecht af aan de Tilburg University. Tijdens mijn studies werkte ik als belastingadviseur bij een middelgroot advieskantoor, maar ik wist al snel dat mijn hart in de advocatuur lag. Door mijn interesse in (het snijvlak van) het fiscale recht en het strafrecht ben ik na mijn afstuderen als advocaat aan de slag gegaan bij Hertoghs advocaten. Na bijna 9 jaar daar te hebben gewerkt, ben ik in oktober 2022 Demandt Advocatuur gestart.

Ik heb me gespecialiseerd in het fiscale recht en het aanverwante strafrecht, zoals financieel-economische strafzaken. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan in buitenlands vermogen zaken. Met enige regelmaat verschijnen juridisch artikelen van mijn hand in vakbladen. Naast mijn passie voor de advocatuur, ben ik in oktober 2022 gestart als docent bij het Fiscaal Instituut Tilburg aan de Tilburg University. Als docent ben ik betrokken bij de vakken Formeel Belastingrecht en de Oefenrechtbank aan de Tilburg University. Gelet op mijn jarenlange praktijkervaring streef ik ernaar de studenten enthousiasmeren voor de fiscaliteit en fiscale advocatuur.

Mijn visie is dat er meer is dan een juridisch probleem alleen. Er zit een persoon achter. Deskundigheid is de eerste bouwsteen, maar dan ben je er nog niet. Voeg daar juridische scherpzinnigheid, strategisch inzicht en betrokkenheid aan toe. Elke zaak vraagt maatwerk en ik ben bereid die te leveren. Ik zie het als een uitdaging om mijn juridische affiniteit te combineren met de wil om te winnen, om mezelf zo sterk te maken voor jou.

Expertise
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik op de volgende rechtsgebieden geregistreerd: belastingrecht en strafrecht.

Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar jaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (art. 35b Regeling op de advocatuur), om zo de kwaliteit en deskundigheid van mijn werk te kunnen garanderen.